BEST MOMENTS in 2015, USA

by Friday, January 8, 2016

Kochani.. ze względu na moje “intensywne życie w Nowym Jorku”… pierwszy tydzień stycznia minął mi baaardzooo szybkoooo !! Prosiliście mnie o krótkie podsumowanie – jaki był dla mnie 2015 rok i jak mi się mieszka w NYC… :)

Był to cudowny rok, bogaty w różnego rodzaju nowe doświadczenia, które z pewnością mnie wzmocniły… był to rok bardzo owocny w działania i pewne zmiany… Cieszę się, że mogłam przeżyć go w tym właśnie miejscu, chociaż początki nie były łatwe.

Mimo to, te dwanaście miesięcy minęło znacznie szybciej, niż się spodziewałam… i patrząc wstecz… widzę, że w tym czasie wydarzyło się całkiem sporo :) Nie będę rozpisywać się o całym moim pobycie tutaj, chociaż te wszystkie “dziwne perypetie”, które przeżyłam powinny znaleźć się w jakiejś książce hahaha… :D))) przynajmniej tak twierdzą moi znajomi. Być może kiedyś taka książka ujrzy światło dzienne… bo nigdy nie mówię “nigdy” :P Spotkały mnie rzeczy dobre i złe… Jedno jest pewne. Jestem silniejsza i mądrzejsza o kilka doświadczeń… Nowy Jork budzi skrajne emocje. Ponoć to miasto można kochać albo nienawidzić :P Ja jestem zdecydowanie zwolenniczką tej pierwszej “opcji”, jak większość osób, które tutaj mieszkają. Jestem zakochana w tym niezwykłym miejscu, mimo, że na początku ( po przyjeździe z pięknego Miami, w którym mieszkałam pół roku ) zupełnie nie podobało mi się to miasto. Wszędzie jest głośno… brudno… i drogo… ale z biegiem czasu… tempo, energia, zapach i koloryt tego miejsca mocno uzależnia :P W Nowym Jorku każdy może być sobą i spełniać swoje marzenia… bez względu kim jest i skąd pochodzi, bo chyba nie ma innego miasta na świecie, w którym tolerancja osiągnęła wyższy poziom. Mieszkańcy czerpią ze wszystkich kultur to co najlepsze :) Oczywiście znam wiele osób, które Nowego Jorku nie pokochały, a jak się go nie pokocha, to ( tak jak wspomniałam wcześniej), zazwyczaj się go nienawidzi. Tak czy inaczej, to miejsce  wywołuje często skrajne emocje, ale rzadko kto pozostaje na nie obojętny. W tym “magicznym mieście” nie można się nudzić, ponieważ jest tutaj niesamowity wybór wszelkiego rodzaju rozrywek oraz łatwy dostęp do kultury i sztuki ( m.in pokazy mody, festiwale filmowe czy teatralne, koncerty, wszelkiego rodzaju wystawy etc.). To wszystko jest na wyciągnięcie ręki… Nie będę rozpisywać się o każdym evencie, festiwalu czy koncercie, w którym uczestniczyłam w 2015 roku, bo dobrze wiecie, że było ich sporo :)

Jednym z ważniejszych wydarzeń, był dla mnie New York Fashion Week. Nowojorski Tydzień Mody rozpoczyna cykl najważniejszych wydarzeń w branży mody, czyli otwiera “fashionweekowy maraton” :P To był dla mnie ogromny zaszczyt, że miałam możliwosć w tych dwóch wydarzeniach w ciągu 2015 roku ( luty i wrzesień ) uczestniczyć. Nie będę się rozpisywać o NYFW, bo obszerne relacje znajdziecie w archiwum na blogu i na instagramie :) Powiem tylko tyle… nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę miała możliwość oglądać pokazy mody z pierwszych rzędów… i że poznam tyle wspaniałych ludzi z branży mody. To naprawdę dla mnie niesamowite oraz niezapomniane przeżycia. Kiedyś relacje z pokazów mody oglądałam w tv, internecie czy magazynach, a w tym roku mogłam tego doświadczyć osobiście. Było to siedem wspaniałych, ale również „męczących“ dni, bo od rana do wieczora biegałam od pokazu do pokazu, ale było warto… Podczas Nowojorskiego Tygodnia Mody, miasto gościło ok. 150 000 ludzi związanych z modą i nie tylko, którzy zjechali się tutaj z całego świata, aby obejrzeć kolekcje najlepszych projektantów i największych amerykańskich domów mody. Z resztą, na zdjęciach poniżej, zobaczycie kogo tam spotkałam… poznałam i widziałam :)

W ciągu 2015 roku odwiedziłam również kilka miejsc… głównie na Florydzie. Znowu byłam w Miami, Boynton Beach, Sarasocie, Tampie czy Orlando. A co najważniejsze… przeżyłam wiele niezapomnianych chwil z moim kochanym Synkiem… ale prywatne wspomnienia i “śmieszne historie” pozwólcie, że zachowam dla siebie. Na sam koniec wspomnę, że “podsumowanie 2015” nie powinno obyć się bez “moich stylizacji”, bo wiem, że na to czekacie. No więc, który look podoba Wam się najbardziej ? Zapraszam na relacje zdjęciową i do komentowania :) Jeszcze raz życzę Wam wszystkiego dobrego w Nowym 2016 Roku. Spełniajcie marzenia… rozwijajcie swoje pasje i nigdy się nie poddawajcie !!! Niech ten rok będzie jeszcze lepszy od poprzedniego i niech zapisze się w Waszej pamięci jak najlepiej :) Zaglądajcie na mój Instagram oraz YouTube. Dziękuję, że wspieraliście mnie i byliście ze mną przez ten rok :) Jesteście najwspanialszymi czytelnikami na świecie !! Pozdrawiam Was cieplutko i przesyłam całusy z NYC :* :* Wasza Lovely Imperfect.

My lovelies.. because of my “intense life in New York,”… the first week of January passed me veeeeery quicklyyyy!! You asked me for a short summary of – what 2015 was like and what’s it like living in NYC…

It was a wonderful year, rich in all sorts of new experiences, which certainly strengthened me … it was a very fruitful year in activity and with some changes… I’m glad that I was able to experience it in this place, although the beginnings were not easy… Still, these twelve months have passed much more quickly than I expected… and looking back… I can see that at this time quite a lot has happened I will not dwell on my stay here, although all the “strange adventures “that I survived should be included in a book hahaha… at least that’s what my friends say. Maybe someday this book will see the light of day… because I never say “never” :P I experienced the good and the bad… and one thing is certain. I’m stronger and smarter about some experiences … New York arouses extreme emotions. Apparently you can love or the this city :P I am definitely a supporter of the former “option”, as are most people who live here. I am in love with this extraordinary place, even though at the beginning (after the arrival from the beautiful Miami, where I lived for half a year) I totally did not enjoy the city. Everywhere is loud… filthy… and expensive… but with time… the pace, energy, aroma and color of this place makes you addicted ;P In New York everyone can be themselves and fulfill their dreams… despite who they are or where they come from, because I think there is no other city in the world where tolerance has reached a higher level. Residents derive from all cultures and that is the best. Of course I know many people who have not grown to love New York, and if you don’t love it (as mentioned earlier), you will usually hate it. Anyway, this place often evokes extreme emotions, but hardly anyone remains indifferent to them. In this “magical city” you can not be bored, because there is an amazing selection of all kinds of entertainment, and easy access to culture and the arts (e.g., fashion shows, film festivals, theater, concerts and all kinds of exhibitions, etc.). It’s all at your fingertips… I will not dwell on every event, festival or concert that I attended in 2015, because I know that there were a lot.

One of the most important events for me was New York Fashion Week. New York Fashion Week begins a series of major events in the fashion industry, which opens with a “fashion weekend marathon” :P It was a great honor for me that I had the opportunity to participate in these two events during 2015 (February and September). I will not write about NYFW, since extensive coverage can be found in the archives on the blog and on instagram. I’ll just say… I did not expect that I would ever have the opportunity to watch fashion shows from the front row… and that I will know so many wonderful people in the fashion industry. It’s really amazing for me and an unforgettable experience. At one point I watched fashion shows on TV, on the Internet or in magazines, and this year I could experience it personally. It was seven wonderful, but also “exhausting” days, because from morning to evening I was running from show to show, but it was worth it… During New York Fashion Week, the city has hosted approx. 150 000 people associated with fashion and those who arrived here from all over the world to see the collections of top designers and the largest US fashion houses. Check out the pictures below, where you can see whom I interacted wit… I met, and I saw.

In 2015 I also visited several places… mainly in Florida. Again I was in Miami, Boynton Beach, Sarasota, Tampa and Orlando. And most importantly… I experienced many unforgettable moments with my beloved son… but these private memories and “ridiculous stories” I will keep to myself. At the very end I want to mention that the “summary of 2015” would not do without “my styling” since I know that this is what you are waiting for. So which look do you like most ? I invite you to check out the photos and comment. Once again, I wish you all the best in the New Year. Make dreams come true… cultivate your passions and never give up !!! May this year be even better than the last and go down in your memory as the best. Stay tuned to my Instagram and YouTube channel. Thank you, for supporting me and being with me throughout this year. You’re the most wonderful readers in the world !! I greet you warmly and send kisses from NYC kiss.. kiss.. :* :* Your Lovely Imperfect.

LOOKBOOK 2015

J kr

NE-YO #NONFICTION2015, NYC 2015 2015 neyo

TOMMY HILFIGER ‘S FASHION SHOW, NYC 2015dior JEREMY SCOTT’S FASHION SHOW, NYC 2015ny-kopia NEW YORK FASHION WEEK, NYC 2015mariano-kopiaMERCEDES-BENZ FASHION WEEK, NYFW, NYC 2015
mbfw

PETER LINDBERGH BOOK SIGNING WITH BEAUTIFUL UMA THURMAN, GAGOSIAN GALLERY, NYC 2015 2015 gogosian galleryJOHN LEGEND CELEBRATES H&M’S HERALD CENTER FLAGSHIP OPENING, NYC 2015 2015hm john legend FLORIDA 20152015 miami EASTER IN NYC, 20152015 easterMY BIRTHDAY PARTY, LAVO, NYC 20152015 birthday party

NEW YORK FASHION WEEK, NYC 2015Collages

SPACE 16, SOHO, NYC 20152015 space 16 LORENZ BACH, NYC 20152015 lorenz bach

NEW YORK CITY 2015ny 2015

LITTLE PUMPKIN IN MELVILLE, NY 20152015 farma HALLOWEEN, LITTLE DRACULA IN NYC & PUFF DADDY’S EMPEROR’S BALL PARTY, MARQUEE, NYC 20152015 halloween CHRISTMAS IN NYC 20152015 christmasNEW YEAR’S EVE 2016, JAMES BOND PARTY, QUEEN OF THE NIGHT, NYC 2015 nye

MY YEAR 2015Podsumowanie 2015 post

36 Responses
 • karolajna z Opola
  January 14, 2016

  Adriana ty masz bajkowe zycie w tym Nowym Jorku. Piękny tekst. Miło się czytało. Nie wspomnę o zdjęciach. Poznajesz tyle tam ludzi, że jestem w szoku. Tyle sław, tyle celebrytów, tyle ludzi z branzy mody. Jestem pod ogromnym wrazeniem. Dziwię się, że nie piszą o tobie nasze kolorowe polskie magazyny. Jesteś naszą chlubą za oceanem. Ale może i to dobrze. Rób swoje kochana, spełniaj marzenia. Super, że w ciągu jednego roku tak szybko zaistniałaś w nowojorskim, właściwie najważniejszym światowym światku mody. Gratuuje i życzę dalszych sukcesów. Pozdrawiam. Karolina.

 • fanka neyo
  January 14, 2016

  ja jestem pod wrazeniem fotki z neyo, ze mialas okazje go poznac
  chetnie zamienilabym sie z toba na miejsca :D

  a co do twoich stylizacji, to nie potrafie wybrac.
  wszystkie sa piekne.
  jestes dla mnie inspiracja. wyznaczasz trendy. uwielbiam cie.

 • KARINA
  January 14, 2016

  MOJA ULUBIONE STYLÓWKI TO TE WSZYSTKIE Z NEW YORK FASHION WEEKU. WYGLĄDAŁAŚ TAM ZJAWISKOWO. WIDZIAŁAM NAWET ŻE VU MAGAZYN WRÓZNIŁ CIĘ JAKO JEDNĄ Z NAJLEPIEJ UBRANYCH NA NOWOJORSKIM TYGODNIU MODY. BRAWO ADRIANA. JESTEM DUMNA, ŻE NASZA RODACZKA SPEŁNIA SWOJE MARZENIA ZA OCEANEM. TOBIE TEŻ ŻYCZE SPEŁNIENIA MARZEŃ I WSZYSTKIEGO DOBREGO W NOWYM ROKU.

 • Laura
  January 14, 2016

  Tekst rewelacyjny. Czytałam z zapartym tchem. Powinnaś napisać książkę, bo bardzo jestem ciekawa tych historii i pewnie nie tylko ja :PPP Moje ulubione stylizacje z lookbook to 1,2.7,10,12,13. W ogóle ogólnie wszystkie mega. Pozdrawiam. L.

 • agenda
  January 15, 2016

  super tekst ! podziwiam i gratuluje

 • Anonymous
  January 15, 2016

  Beautiful girl.

  hot !!!

 • brooklyn boogie
  January 15, 2016

  Great post ] love your style lovely imperfect.

 • sasza
  January 15, 2016

  bardzo fajnie napisałaś to podsumowanie roku.
  super tekst i świetne zdjęcia.
  pozazdrościć ci tylko takiego zycia.
  jestem pełna podziwu, że tak szybko udało ci się zaistnieć w tym modowym światku, bo wiem, że dostać się tam to wcale nie jest łatwo.
  gratuluję adriana
  pnij się i spełniaj swoje marzenia.
  ja dzięki tobie tez mam siłę
  inspirujesz mnie
  jestes moim guru.
  dziekuje, ze jestes
  caluje, sasza

 • Marta z rodziną z sopotu
  January 15, 2016

  Jeju ty masz tyle fajny zdjęc. Zazdrośc razy milion !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Masz piękne wspomnienia których nikt Ci nie zabierze.

 • galerianki
  January 15, 2016

  jeremy scott anna dello russo john legend chiara ferragni peter lindbergh rachel zoemariano di vaio i tak mogłybysmy wymieniac bez konca. strasznie fajnie ze mialas mozliwosc te wszystkie osoby poznac i byc na tym tygodniu mody w nowym jorku. to jes nasze marzenie zeby sie w tym miejscu znalezc a tobie to sie juz udalo i spelnilo. super adriana. gratulacje

  my hie potrafimy wybrac jedenj stylizacji, bo podobaja nam sie wszystkie

 • Anonymous
  January 15, 2016

  STYLIZACJ NAJLEPSZE 2,8,12,15

 • Anonymous
  January 15, 2016

  NAJLEPSZA !!!!!!!

 • dario 34
  January 15, 2016

  Wyglądasz bosko w każdej stylizacji !!!!!!!!!!!!

 • kajusia :)
  January 15, 2016

  Nie mogę wyjść z podziwu. Piekne zdjecia, piekne ty i super przezycia, ktore nikt ci nie odbierze. Brawo.

 • Anonymous
  January 15, 2016

  1,2,3.4.13,14

 • ala
  January 15, 2016

  Mi podoba sie kazda twoja stylizacja. Nie mam w czym wybierac.

 • ewa z krainy czarów
  January 16, 2016

  Adriana kazdy twój kolaż zdjęciowy oplata jakaś wspaniała historia i doświadczenie. Piękny wpis i cudowna Ty. Zazdroszcze Ci, że masz możliwośc uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach modowych i poznawać tyle ciekawych osób. Piękne przeżycia, które na zawsze pozostaną w twojej pamięci. Super. Buziaki :* ewa

 • zuza
  January 16, 2016

  jesteś moja ulubioną stylistką. zawsze jestem dumna z ciebie, że tak pieknie reperzentujesz Polskę w USA. Podziwiam i gratuluje.

  Twoje wszystkie stylizacje są przepiękne, z gustem i stylem. Nie każdą bym załozyła ale Ty wyglądasz cudownie.

 • JAREK
  January 16, 2016

  OMG

  EXTRA WPIS.

 • Anonymous
  January 16, 2016

  Na sylwestra byłaś królową. Nie mogę się doczekać, aż ta sukienka przyjdzie do mnie :P

 • Karalajna
  January 18, 2016

  Jesteś najlepsza. Uwielbiam patrzeć na ciebie, twoje stylizacje i zycie jakie prowadzisz w nowym jorku. Moje ulubione stylowki to…. wszystkie :) K.

 • Zzuzzka 21
  January 18, 2016

  Cześć Adriana. Wpadłam na Twój blog przez przypadek. Jesteś boska w tym co robisz. Zostaje u ciebie na dłużej. Pozdro z Dublina.

 • 33
  January 18, 2016

  OTACZASZ SIĘ SAMYMI ŚWIATOWEGO FORMATU GWIAZDAMI. ZAZDROSZCZĘ. ŻYCZĘ SUKCESÓW LOVELY IMPERFECT.

 • gusha 40
  January 19, 2016

  Kochana ty moja śliczna. Rok miałas niesamowity. W kazdej stylizacji wygladalas oblednie. Bardzo podobaja mi sie Twoje posty. Milo sie czyta tekst.

 • ISA
  January 19, 2016

  COOL POST. GREAT PHOTOS :*******

 • M.
  January 19, 2016

  I <3 your style Adriana. You are so gorgeous :*

 • lucynka
  January 20, 2016

  Fajny wpis. Podoba mi sie look 3,8,10,16, 21,22.

 • 21
  January 20, 2016

  Piekne wspomnienia, ktore sa tylko twoje. Szkoda, ze wrzucasz czesto nowych wpisow, bo powinnas, jestes inspiracja dla nas czytelnikow.

 • Krynka
  January 20, 2016

  Świetny post, piękne fotki i Ty jesteś wspaniała. Pozdrawiam Cię serdecznie :-)
  http://krynka.pyn.com

 • gosia z krakowa
  January 20, 2016

  Mialas super rok Adriana.

 • mama alanka
  January 20, 2016

  Jestes super dziewczyna, przesympatyczna kobieta i cudowna mama :)

 • diva 26
  January 28, 2016

  Masz tam super zycie Adriana w tym Nowym Jorku. bajka <3

 • klara szczecin
  January 28, 2016

  Wszystkie looki sa super. Fajna babeczka z ciebie. Piękna mama.

 • 4
  January 28, 2016

  Adriana jestes bardzo stylowa, masz glowe na karku i wiesz co w trawie piszczy. Dzieki, ze jestes i inspirujesz :)

 • Anonymous
  January 28, 2016

  NAJLEPSZA !

 • Ola Mysiuk
  January 28, 2016

  Super ten post. Twoja w historia w Nowym Jorku jest niesamowita. Powinnaś rozważyć temat o napisaniu książki. ciekawie by się czytało z pewnością :) Pozdawiam. Ola

What do you think?

Your email address will not be published.